Collaboratieve Onderhandeling

Miek werd een aantal weken geleden door de Orde van Vlaamse Balies (OVB) als één van de vier eerste collaboratieve advocaten van het land “erkend”.

Een collaboratieve advocaat is een advocaat die specifiek is opgeleid en wordt erkend om in een optimaal vormelijk en inhoudelijk kader complexe onderhandelingen de beste kansen te geven en de eigen cliënt, maar ook de overige partijen, een zo geoptimaliseerd win-win-akkoord te laten bereiken.

Miek is, als expert in aangepaste oplossingsmethodes,  één van de medeauteurs van de voorbereidende teksten die geleid hebben tot het nieuwe VIIIe deel van het Gerechtelijk Wetboek die dit soort onderhandelingen een kader geeft. In het buitenland staat dit onderhandelingsformat in een licht andere variant gekend als “Collaborative Law”.

Vanaf het begin van 2020 start Miek met een aantal docenten opleidingen voor de OVB om zoveel mogelijk collega – advocaten te vormen tot excellente onderhandelaars. Elke goede dienstverlener moet immers vandaag een uitstekend luisteraar zijn, geweldig empathisch kunnen herkennen en detecteren wat belangrijk is en last-but-not-least oog hebben voor wat anderen nodig hebben. Enkel zo los je vandaag zaken op.

Ons kantoor gelooft alleszins zeer sterk in oplossingen, via onderhandeling en bemiddeling. Wil u hierover meer info, aarzel niet ons te contacteren.