De nieuwe bemiddelingswet is er!

07/06/2018 de (ver)nieuw(d)e bemiddelingswet is een feit. Wist u dat Miek Warson de laatste 2 jaren mee de pen heeft gehouden bij de voorbereidende ontwerpen van deze wetgevingen ? We zijn niet helemaal tevreden over wat de laatste weken voor stemming nog werd veranderd door een aantal parlementairen, maar de basis is gebleven : een trendbreuk : een bemiddeling kan worden bevolen zelfs als de advocaten hardleers zouden wensen te procederen, focus op kwaliteit voor de deelnemers aan bemiddelingen door het invoeren van een beschermde titel van erkend bemiddelaaren. Sowieso een vooruitgang van een nieuwe vorm van Justitie voor nieuwe burgers/ondernemers en ondernemingen. Mensen met een conflict kunnen nu mét hun advocaat op een andere manier trachten hun geschillen vlot, snel, efficiënt op te lossen zonder al te veel onnodige collateral dammage.