gezin aan tafel

expertises

FAMILIE & VERMOGEN

Families komen voor in alle vormen en maten, allen met andere normen en waarden. Bovendien zitten de verhoudingen in elke familieonderneming anders en maken ze allemaal andere plannen.

Van die uniciteit van gezin, familie en familieonderneming zijn we ons bij Solvimus maar al te goed bewust, waardoor we families hoogst persoonlijk kunnen adviseren en begeleiden richting de meest wenselijke oplossing voor elke betrokken partij.

Centraal daarin staat een empathische aanpak, onderbouwd met een gedegen juridische kennis en vertaald naar heldere communicatie. Waar wenselijk of nodig werken we in dit soort trajecten samen met technische vertrouwenspersonen van de familie: de accountant, de revisor, de fiscaal specialist, andere advocaten, enz.

Beter voorkomen dan genezen

Groeiende familiebedrijven gaan in de regel samen met een groeiend familiaal vermogen. Een vermogen dat we ondernemende families graag helpen (her)structureren, veiligstellen en fiscaalvriendelijk organiseren. Maar dat we ook helpen plannen met het oog op mogelijke deling, overdracht en successie.

Ook hierin herken je te allen tijde ons DNA: Solvimus creëert, adviseert, bemiddelt, begeleidt en lost op.

Goed genezen

Zelfs bij conflicten binnen de familie is er voor ons nog geen man overboord. Ook dan komen we vanuit onze empathische benadering en oplossingsgerichte technieken als collaboratieve onderhandeling en belangengerichte bemiddeling in de meeste gevallen tot een verbindende oplossing waarin alle partijen zich comfortabel kunnen vinden. En zowel de familie, het familiebedrijf als het familievermogen worden gevrijwaard.

Dat deze methodische aanpak van ontmijning meer dan één voordeel heeft lees je onder bemiddeling en (collaboratieve) onderhandeling.

Dat familiale geschillen dankzij deze technieken niet leiden tot (vecht)scheidingen of gedwongen gerechtelijke beslissingen, neemt niet weg dat wanneer een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, wij jou ook in deze gerechtelijke procedures professioneel zullen bijstaan. 

Solvimus helpt je ondermeer met: 

  • familiale, ondernemings- en vermogensplanning
  • aangepaste samenlevingsvormen
  • huwelijksovereenkomsten
  • erfovereenkomsten
  • erfrecht-bedingen
  • testamentaire bepalingen
  • familiale charters
  • family governance