werknemer aan bureau

expertises

Onderneming & ONDERNEMER

Ondernemers en ondernemingen vragen een specifieke, oplossingsgerichte benadering die veel verder gaat dan puur juridische expertise of kennis van het betrokken vakgebied.

Daarom verkiezen wij op de stoel naast je te zitten, in plaats van tegenover je. Enkel zo kunnen we ons immers optimaal inleven in jouw specifieke situatie en problematiek om zo te komen tot een oplossing op maat voor jou.

Ons juridisch advies is overigens nooit louter juridisch, maar houdt altijd rekening met wie je bent, wat je wilt en waar je naartoe wilt. Op die manier bouwden we doorheen de jaren langetermijnrelaties uit met tal van ondernemers en ondernemingen,  vaak over meerdere generaties heen.

Onze ervaring is dat duurzame, toekomstgerichte oplossingen voor ondernemingen veel vaker buiten dan binnen de rechtbank worden gevonden.

Zit je in de distributie, heb je een handelsagentuur, bied je op zelfstandige basis diensten aan of ben je actief in aanneming, bouw, vastgoed of een andere vorm van onderneming?

Weet dan dat we in de loop der jaren ruime ervaring opbouwden in het opstellen van contracten en andere overeenkomsten, het negotiëren van leningen, het oplossen van bancaire problemen of complexe commerciële verhoudingen, het begeleiden van projectontwikkelingen enz.

Vennootschapsstructuren kennen voor ons geen geheimen. En met bedrijfsovernames of de bescherming van intellectuele eigendom zijn we net zo vertrouwd als met het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten of het begeleiden van familiale opvolging.

In dat laatste domein begeleiden we diverse familiale ondernemingen doorheen cruciale fases van verandering, generatiewissel, communicatie en het hervinden van hun missie, waarden en visie. En maken we hen op die manier, in overleg met alle betrokkenen, futureproof voor meerdere generaties.

Wat gaan we doen? 

In de eerste plaats willen we graag naar jou luisteren. Naar de vragen waar jij mee worstelt. Naar de twijfels die je hebt. Of beter nog: naar de mogelijke problemen waar je tegenaan dreigt te lopen. Zodat we die samen met jou kunnen voorkomen.

Eveneens rekening houdende met de belangen van alle betrokken partijen.

1.  VENNOOTSCHAPPEN - TAX - TRANSITIES EN OVERNAMES (M&A) 

Overweeg je om een vennootschap op te richten? Dan zit je ongetwijfeld met een of meerdere van deze vragen:

  • Hoe zet ik een vennootschap op?
  • Hoe kies ik de juiste vorm?
  • Hoe zorg ik voor goede afspraken tussen aandeelhouders? En met bestuurders?
  • Welke verplichtingen neem ik op als aandeelhouder, bestuurder, manager?
  • Hoe los ik conflicten met mede-aandeelhouders of medebestuurders op?
  • Welke documenten moeten opgesteld worden? Welke zijn verplicht, welke facultatief?
Solvimus is jouw betrouwbare sherpa in het ondernemings- en vennootschapslandschap

Naast die eerder praktische, organisatorische aspecten is Solvimus ook jouw klankbord en adviseur op het vlak van de fiscaliteit van jouw onderneming. Wij spreken immers niet alleen de taal van de ondernemer en de CEO, maar ook die van de CFO, van je accountant en je belastingconsulent.

We delen onze tientallen jaren ervaring met het optimaal fiscaal structureren van vennootschapsgroepen, projecten en transacties graag met jou. Net als onze expertise in het oplossen, vermijden of voorkomen van fiscale en fiscaal-strafrechtelijke geschillen.

Herken je dit soort situaties? 

  • Je overweegt om te fuseren of een concurrent over te nemen
  • Je bent geïnteresseerd in een deelname in het bedrijf dat je bestuurt
  • Je denkt eraan om je onderneming op termijn over te laten aan de volgende generatie
  • Je kreeg een mooi aanbod om je bedrijf over te dragen aan het management of aan een derde partij

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wij inventariseren samen met jou  je echte noden en willen je écht leren kennen om je van daaruit proactief te adviseren, te begeleiden en uiteindelijk de nodige contracten voor je op te stellen. In die volgorde en niet anders.

Daarvoor baseren we ons op een combinatie van grondige juridische, bedrijfseconomische en fiscale kennis. Onze jarenlange ervaring met methodisch onderhandelen en bemiddelende vaardigheden spelen daarbij altijd in jouw voordeel.

2.  ONDERNEMING EN FAMILIE

Familiebedrijven bewijzen dat ondernemen in familiaal verband een troef is. Op tal van vlakken. 

Ondernemende families die zich pro-actief professioneel laten begeleiden door externe experten, getuigen bovendien van een open geest en een grote dosis gezond verstand. Alleen al omdat ze de valkuilen die eigen zijn aan het familiaal ondernemerschap tijdig weten te detecteren en er bijgevolg niet inlopen. 

De interne wisselwerking in familiale ondernemingen is per definitie complex. Verschillende visies binnen de familiale onderneming  riskeren nog meer dan in andere ondernemingen "persoonlijk" genomen te worden, waardoor noodzakelijke beslissingen ‘in het belang van de goede vrede binnen de familie’ worden uitgesteld of zelfs helemaal niet worden genomen. Of die wanneer ze wel genomen worden, leiden tot interne conflicten die nog moeilijk opgelost lijken te raken en waarvan de gevolgen vaak nog generaties lang voelbaar blijven. 

Voorkomen, en dan bedoelen wij écht tijdig voorkomen, is de sleutel tot goed ondernemerschap. Ons zorgvuldig opgebouwd en stevig onderbouwd geïntegreerd advies is daarom altijd gebaseerd op een holistische visie die vertrekt vanuit de relaties tussen en de samenhang van de onderneming, de aandeelhouder, de bestuurder en de familie.

Solvimus versterkt uw familieonderneming met een gedegen juridische expertise, kennis van ondernemerschap en een gezonde dosis empathisch vermogen. 

Van daaruit spelen we onze rol als 

  • belangenbehartiger
  • coach
  • advocaat
  • erkend bemiddelaar
  • overnamebemiddelaar
  • facilitator
  • externe lange-traject-adviseur
  • extern bestuurder (niet-operationeel)
  • tijdelijk (extern) voorzitter van een Raad van Bestuur
  • adviseur van een Raad van Bestuur
  • lid van een adviesraad. 

Maar vooral als consequente, oplossingsgerichte ‘verbinder’, bemiddelaar en waar nodig verzoener. In het belang van jouw familie én van jouw onderneming.

3.  ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN

Ondernemen zonder risico bestaat niet. Interne intermenselijke problemen, bancaire impasses, tanende conjunctuur en tal van andere oorzaken kunnen ondernemingen onder spanning zetten.

Solvimus beheerst de technieken om ondernemingen in moeilijkheden te helpen hun problemen te boven te komen, de levensvatbaarheid samen met de ondernemer te evalueren en de onderneming eventueel te begeleiden naar een zachte landing.

Wij begeleiden en adviseren je graag bij herstructureringen, bij een gerechtelijke reorgansiatie (oude WCO-procedure) en in geval van faling en vereffening.

Solvimus staat ondernemingen in moeilijkheden bij als

  • advocaat
  • voorlopig bewindvoerder
  • ondernemingsbemiddelaar
  • bestuurder ad hoc
  • gerechtsmandataris
  • vereffenaar
  • curator

Ook dit soort minder aantrekkelijke situaties zijn een specialisatie waarin we een gedegen expertise hebben opgebouwd.