Biografie

Annemie Peeters

Annemie M. Peeters is een meester ontzorger voor vermogende families en ondernemers en rekent heel wat (Limburgse) top-ondernemers en captains of industry onder haar cliënten.

Annemie is licentiaat in de Rechten (FUNDP Namur en KULeuven) sinds 2005. Een deel daarvan deed ze aan de gereputeerde Universidad Complutense te Madrid (2005). Daarnaast behaalde zij een Master na Master in het notariaat aan de (KULeuven 2009) én in de fiscaliteit (KULeuven 2011). Zij is advocaat en voorzitster van het netwerk ‘Future Leaders’ bij VOKA.

Na enige tijd in de consultancy (Deloitte – KPMG, van 2014 tot 2020) gewerkt te hebben, keert zij terug naar de balie waar haar carrière startte in 2005. In het vernieuwend advocatenconcept dat zij samen met Michaël Warson, Kristof Spagnoli en Tom Renckens in de wereld wilt zetten komt haar ervaring uit de zogenaamde Big Four erg van pas. Annemie weet zeer goed de best practices van beide beroepsgroepen te combineren en te overstijgen.

Doorheen de jaren en diverse opleidingen, specialiseerde zij zich in de vermogensplanning, waarbij zij de klant op civiel, ondernemings- en fiscaal vlak bijstaat bij het structureren en overdragen van hun vermogen in de meest brede zin van het woord. Met een bijzonder empathische aanpak zorgt zij voor een soepel verloop van soms ingrijpende veranderingen. Waar nodig bemiddelt ze in conflicten tussen generaties of tussen erfgenamen. Mede met het oog daarop volgt zij thans de opleiding bemiddeling, het traject tot de erkenning als advocaat-bemiddelaar.

Annemie is regelmatig spreker op diverse events en werkt in het Nederlands, Frans en Engels en heeft meer dan goede noties van Spaans.