Biografie

Kristien Vaes (°1971)

Kristien Vaes is licentiaat in de Rechten (KUL Leuven) sinds 1994 èn licentiaat in het notariaat aan de (UCL Louvain-la-Neuve 1995). Daarna behaalde zij nog een master in het ondernemingsrecht (UIA – 1998) en in het milieurecht (HIVA – 1996). Zij is advocaat, erkend bemiddelaar en vennoot-oprichter van Solvimus.

Kristien legde zich in haar praktijk toe op het ondernemingsrecht. Zij staat cliënten (na)bij in verschillende domeinen van het ondernemingsrecht, het vennootschapsrecht, waarbij zij het juridische afstemt op de economische noden van een onderneming, veelal als belangrijk klankbord voor de bedrijfsleider of de ondernemer. Zij is sterk in strategische contractonderhandelingen met een streven naar optimale resultaten. Die kwaliteiten komen onder meer ook van pas bij de diverse overnames van ondernemingen die zij begeleidt. Zij werkt in het Nederlands, Engels en Frans èn heeft goede noties van Duits.

Kristien treedt geregeld op als bemiddelaar en als partijbegeleider in een bemiddeling.

Kristien is lid van de ADR commissie van de Balie van Limburg en is mede-initatiefneemster van diverse projecten die verband houden met alternatieve geschillenoplossing. Daarnaast is Kristien actief lid van bMediation en diverse ondernemersnetwerken.

Opleidingen

  • KUL Leuven 1994, licentiaat in de Rechten
  • UCL Louvain-la-Neuve 1995, licentiaat in het notariaat
  • UIA 1998, master in het ondernemingsrecht
  • HIVA 1996, master in het milieurecht

Titels & Erkenningen