Biografie

Michaël (Miek) Warson (°1969)

Michaël (Miek) Warson is een out-of-the-box-denkende duizendpoot die ondernemers en ondernemingen bemiddelend, ontmijnend, adviserend, maar vooral ondernemingsgericht inspireert als ware het voor hem zelf. Miek is een gekendpionier-erkend bemiddelaar (in ondernemingszaken en familiale zaken), advocaat, collaboratief advocaat, curator, gecertifieerd Adviseur Familiebedrijven (EMS Brussel), bestuurder, ondernemer, docent en auteur van diverse werken over oplossingsgericht denken en handelen in de ondernemingssfeer.

Miek is licentiaat in de Rechten (FNDP Namur en KUL Leuven) sinds 1994.

Van 1994 tot 2007 was Miek lid van de balie van Antwerpen, sedert 2007 van de balie van Hasselt en Limburg, eerst als advocaat en zeer snel als jonge advocaat-oprichter-vennoot van het Antwerpse advocatenkantoor GG&W (1998) dat toen al de focus legde op het (toen) innovatieve idee van een juridische “one-stop-shop” voor kleine en middelgrote ondernemingen. Miek kon de lokroep van de heimat niet weerstaan en vervoegde in 2007 het Limburgse kantoor ADVOCOM, waarvan hij tussen 2008 en 2017 advocaat-vennoot en later ook managing-partner was van het in die jaren sterk groeiende kantoor.

Miek heeft tot 2005 rusteloos getwijfeld tussen advocatuur en ondernemen als ware het een of/of-verhaal. De twijfel is uiteindelijk uitgemond in een sterk ondernemerschap in ondernemende advocatuur en het innovatief zoeken van oplossingen om ondernemen, ondernemers en ondernemingen te verenigen met recht én meerwaarde, een én/én-verhaal dus. Waar hij aanvankelijk tussen 1994 en 2005 een juridische vennootschaps-, insolventie en ondernemingsspecialist was, had Miek zijn “AHA-Erlebnis” in 2005 door kennis te maken met de eerste beginselen van “bemiddeling”, dat in die jaren nog een exotisch curiosum was en zelden tot niet in de praktijk werd beoefend. De inzichten en de afgeleiden daarvan gaven een veel ruimer toepassingsgebied om “recht” in een ruimere zin te rijmen met de (vaak ook familiaal gelinkte) ondernemingsrealiteit van vandaag en creatieve, ruimere en positievere oplossingen te bedenken die veel meer aansluiten op concrete reële noden dan de enge toepassing van recht alleen.

Sedert 2006 en na bijkomende opleiding als eerste toegelaten Belgische deelnemers aan de Advanced Mediation Master Classes van het Straus-Institute (Pepperdine University – USA) en als Adviseur Familiebedrijven (EMS) schreef hij samen met andere even begeesterde co- auteurs in 2010 de “Praktische Gids burgerlijke en handelszaken”, in 2018 de Nederlands-Belgische uitgave “Mediation for dummies” en in 2019 de “Praktische Gids bemiddeling en collaboratieve onderhandeling”. Over bemiddeling en advocatuur schreef hij in 2012 naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de OVB (Orde van Vlaamse Balies) het toen schokkend vernieuwende artikel “De advocaat van morgen, haasje over met de juridische autist?” In 2015 werd Miek gevraagd om de openingsrede van het gerechtelijk jaar 2015-2016 te houden die ging onder de titel : “De advocaat als performante viertrapsraket in vijf dimensies”. Miek werd gevraagd over het onderwerp van bemiddelingsafgeleid oplossend en ondernemend denken talloze lezingen en seminaries te geven in binnen-en buitenland, was gastdocent aan de KUL, EMS en is actueel docent van de basisopleiding bemiddeling en de specialisatie-opleiding bemiddeling in burgerlijke en handelsaken UCLL. Hij was coauteur van de voorontwerpen van de nieuwe wet (18/06/2018) inzake de aanpassing van een aantal gerechtelijke bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van buitengerechtelijke oplossingen, de aanpassing van de bemiddelingswet en de invoering van de nieuwe juridische figuur “collaboratieve onderhandeling” en leidt advocaten daarin op. Hij was lid van de Algemene Vergadering van de OVB, lid van de ADR (Alternative Dispute Resolution)-commisse van de OVB, is lid en was gedurende 5 jaren voormalig syndicus van de ADR-commissie Balie Limburg en was tevens 5 jaren lid van de Algemene Commissie van de Federale Bemiddelingscommissie. Tevens was hij de medepionier en -bezieler van de Trajectbemiddeling bij de Limburgse Familierechtbank en van het invoeren van de experimentele trajectbemiddeling bij de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Hasselt en Tongeren en de mediation-kamer van de werkgeversorganisatie VKW.

Miek ontving voor zijn innovatieve en ondernemende inspanningen ten bate van de advocatuur in 2015 van zijn Balie de jaartrofee van de meest verdienstelijke advocaat.

De oprichting in 2018 van het kantoor Solvimus (“wij lossen op”) was het logische gevolg van de drang tot ondernemen. Geïntegreerd innovatief aanbieden van juridische kennis, samen met andere coachende vaardigheidstools moet mensen toelaten conflicten te voorkomen, te vermijden en efficiënt op te lossen wanneer ze zich stellen: zo efficiënt, gecontroleerd en buitengerechtelijk mogelijk door de inzet van “trusted advisory”, “settlement lawyering”,  conflictvermijdende coaching, belangengerichte onderhandeling, collaboratieve onderhandeling of bemiddeling. Alle tools zijn gekend en beheerst.

Miek is ontzettend blij dat dit werk sedert 2020 “in team” met gelijkgezinde out-of-the-box-denkende toppers met een serieuze track-record als Kristof Spagnoli, Annemie Peeters en Tom Renckens wordt voortgezet: met name een innovatieve vorm van advocatuur, gebaseerd op het efficiënt onderhandelend en bemiddelend oplossen en voorkomen van conflicten, alsook het leveren van bijstand en begeleiding die veel verder gaat dan die van de klassieke advocaat, zelfs verder dan die van de zogenaamde trusted advisor. Van aanzet, idee en concept tot uitvoering en opvolging beoogt dit de onderneming en de ondernemer bij te staan als een partner, als een mede-ondernemer. Transparant en voorspelbaar in kostprijs, met maximale inzet van juridische kennis maar vooral ook van netwerk, ervaring en vaardigheden en (vanuit eigen ervaringen) bewust van het soms onvoldane gevoel waarmee de ondernemer achterblijft wanneer de diensten van zijn raadgevers niet direct toepasbaar zijn of niet voldoende ontzorgen, of het facturatiemodel niet in verhouding staat met de toegevoegde waarde die de cliënt ervaart.

Miek heeft een bijzondere expertise in het bemiddelen en ontmijnen van ondernemings- als familiale aangelegenheden (meestal wel met vermogens- en/of vermogensrechtelijke aspecten en complicaties), het begeleiden van (vaak familiale) ondernemingen in spannende of transitiefases, het (collaboratief) onderhandelen en/of uitregelen van vennootschapskwesties (inclusief M&A), vastgoed- en aannemingsproblemen, ondernemingsproblematieken in de ruimste zin van het woord, ondernemingen in moeilijkheden, vereffeningen,…

Miek werkt in het Nederlands, Frans en Engels.

Miek maakte en maakt deel uit van raden van bestuur, adviesraden en bedrijfscoachingnetwerken.

Opleidingen

  • KUL Leuven - FNDP Namur 1994, licentiaat in de Rechten

Titels & Erkenningen

  • Vennoot-oprichter Solvimus
  • EMS Brussel, erkend bemiddelaar en gecertificeerd Adviseur Familiebedrijven
  • Orde van Advocaten van Limburg, syndicus van de advocaten-bemiddelaars
  • Algemene Commissie van de Federale Bemiddelingscommissie, lid
  • ADR-commissie van de Orde van Vlaamse Balies, lid
  • Ligeca/Oca, Limburgs lokaal ombudsman in geschillen tussen advocaten en consumenten

Publicaties

Collaboratieve Onderhandeling

Miek werd een aantal weken geleden door de Orde van Vlaamse Balies (OVB) als één van de vier eerste collaboratieve advocaten van het land “erkend”.

Praktische Gids Bemiddeling en Collaboratieve Onderhandeling


Bij uitgeverij Story Publishers verscheen de Praktische Gids Bemiddeling en Collaboratieve Onderhandeling, waarvan Michaël (Miek) Warson één van de medeauteurs is samen met Dirk Van de Gehuchte, Carmen Matthijs Marco Dubois(advocaten) en Anne-Marie Witters (raadsheer bij het Hof van Beroep te Brussel). Dit boek werd door Miek en Dirk voorgesteld op de boekenbeurs te Antwerpen op 7 november 2019.

De advocaat van morgen

Lees via deze link mijn bijdrage 'De advocaat van morgen' in de publicatie 'Grenzeloze advocatuur: obstakels worden uitdagingen'.