Familie en vermogen

Michaël (Miek) Warson is een out-of-the-box-denkende duizendpoot die ondernemers en ondernemingen bemiddelend, ontmijnend, adviserend, maar vooral ondernemingsgericht inspireert als ware het voor hem zelf. Miek is een gekend pionier-erkend bemiddelaar (in ondernemingszaken en familiale zaken), advocaat, collaboratief advocaat, curator, gecertifieerd Adviseur Familiebedrijven (EMS Brussel), bestuurder, ondernemer, docent en auteur van diverse werken over oplossingsgericht denken en handelen in de ondernemingssfeer.

Michaël Warson

Advocaat & Bemiddelaar

Kristof Spagnoli heeft een ruime ervaring als advocaat, fiscalist, ondernemer, bestuurder en ontwikkelaar. Zijn cliënten zijn zijn ‘partners’, die hij niet alleen met juridische en fiscale kennis bijstaat, maar waarvoor hij tevens klankbord en gesprekspartner in strategische, bedrijfseconomische en andere beleidskwesties is.
Annemie M. Peeters is een meester ontzorger voor vermogende families en ondernemers en rekent heel wat (Limburgse) top-ondernemers en captains of industry onder haar cliënten.