Advocaat. Bemiddelaar.

Tiziana Marongiu

Tiziana heeft een bijzondere analytische kijk op zaken, een grote doortastendheid en een talent om complexe situaties snel te ontleden als een dissectie van een groot probleem. Hoewel ze met deze talenten evengoed wiskunde zou kunnen gaan studeren (hetgeen haar tevens werd geadviseerd), besloot ze toch haar droom te volgen en rechten te gaan studeren.  

In principe is “rechten” immers ook niet in grote mate anders dan een vorm van wiskunde. Ook bij rechten komt het erop neer om complexe problemen netjes en mooi te fileren, de bruikbare stukken eruit te halen en aan de hand daarvan met de nodige creativiteit oplossingen te bedenken die werken op de lange termijn. 

Tiziana combineert haar talent voor analyse met een groot empathisch vermogen. Hierdoor gaat het werkelijke probleem steeds gepaard met aandacht voor de mens(elijkheid) achter het probleem. 

In 2009 studeerde Tiziana af als master in de rechten aan de KULeuven. Rekening houdend met de wijzigende evolutie in de maatschappij en haar werkelijke drive, volgende zij in 2021 aan de UCLL de postgraduaat bemiddeling met specialisatie burgerlijke en handelszaken. Zij volgde tevens de opleiding cassatieadvocaat in strafzaken, de Salduz-opleiding en collaboratief onderhandelen om tegemoet te komen aan haar drive om steeds bij te leren. 

Ondanks haar oorspronkelijk grote liefde voor het familiaal -en familiaal vermogensrecht en het economisch-strafrecht, ontwikkelde zij ook een liefde voor het ondernemingsrecht. Hierbij ligt haar focus op het evalueren, adviseren en begeleidingen van ondernemers en ondernemingen waar ook een familiaal vermogensrechtelijke dimensie aanwezig is. 

Tiziana Marongiu