UPDATE: Covid-19 maatregelen

De huidige overheidsmaatregelen om het Covid-19 virus in te dijken hebben rechtstreekse gevolgen voor de dienstverlening die wij u optimaal, maar eveneens veilig willen blijven verstrekken.

Beste cliënt,

De huidige overheidsmaatregelen om het Covid-19 virus in te dijken hebben rechtstreekse gevolgen voor de dienstverlening die wij u optimaal, maar eveneens veilig willen blijven verstrekken.

Mogelijk is er ook sprake van een ‘lockdown’, waardoor fysieke contactmomenten voor onbepaalde tijd niet meer zullen kunnen plaatsvinden.

Voor zover er geplande afspraken waren, nemen wij met u individueel contact op om deze al dan niet te wijzigen.

Wij pogen alle alternatieven aan te wenden om met u te communiceren en/of af te spreken via Microsoft Teams, Skype, WhatsApp en/of andere digitale media.

Ondanks de afstand streven wij toch nabij te zijn en zorg voor u te dragen.

Met vriendelijke groeten,

 Het Solvimus Team