bemiddeling en akkoord

EXPERTISES

Bemiddeling

Solvimus denkt per definitie oplossingsgericht. Bemiddelen zit dan ook diep ingebakken in ons DNA. Meer nog, wij behoren tot de Belgische pioniers in het metier.

Bemiddeling is een methode die tot doel heeft conflicterende partijen te begeleiden naar een win-win overeenkomst, hoe uitzichtloos of hopeloos dit bij aanvang ook lijkt. De bemiddelaar is er daarom per definitie niet voor de ene of andere partij, maar begeleidt alle deelnemers in de bemiddeling gelijkwaardig. Als regisseur van het traject is het niet hij, maar zijn het de deelnemers zelf die hun verleden bestuderen, die samenwerken bij het vinden van een uitweg en die tenslotte zelf het uiteindelijke akkoord samenstellen.

Het draaiboek van een goede bemiddeling ziet er uit als volgt:

  • De deelnemers leren, onder begeleiding, terug met elkaar en niet tegen elkaar spreken
  • De deelnemers krijgen zicht op wat er historisch fout liep en waar de echte angels zaten
  • Vanuit een helder zicht op de historiek wordt ook ineens duidelijk wat de noden van vandaag en morgen zijn die deel moeten uitmaken van de uiteindelijke oplossing
  • De duidelijke kennis van de belangen en behoeften van eenieder worden vertaald in mogelijkheden tot een oplossing
  • Pas dan wordt gezocht naar de concrete oplossingen die de puzzelstukken vormen van het uiteindelijke akkoord

De voordelen van een goede bemiddeling zijn veelvuldig:

  • Het slaagpercentage ligt hoger dan 80%
  • Er is een grote kans op gezamenlijke winst (de eigen winst zit niet altijd in het verlies van de ander)
  • Het akkoord is duurzaam omdat de deelnemers het samen zelf hebben opgesteld en bereikt (en het niet door een rechter werd ‘opgelegd’)
  • Vaak geeft het aanleiding tot een positieve, hernieuwde, relationele dynamiek 
  • Het kost minder geld en tijd dan een gerechtelijke procedure
  • Alle partijen houden controle over het traject en het resultaat
  • Het resultaat is een oplossing op maat, die alle partijen past
  • Het proces is vertrouwelijk en discreet. Wat gezegd en geschreven wordt binnen de bemiddeling kan en mag nooit worden aangewend in een rechtbank.
  • Enz.

Onze meer dan 15 jaren ervaring als bemiddelaar zetten we ook als advocaat consequent in bij de aanpak van op het eerste zicht uitzichtloze conflicten.

De successen die we via bemiddeling in tal van familiale, burgerlijke of commerciële uit de hand gelopen situaties konden boeken zonder tussenkomst van een rechter, staven onze expertise op dit domein. Dat is overigens niet alleen onze verdienste, maar ook en vooral die van onze cliënten en de veranderende inzichten van alle mensen rond onze oplossende tafel. En zo hoort het.

Onze pionierservaring en specifieke vaardigheden vonden doorheen de jaren hun weg naar boeken en publicaties, adviserende bijstand in wetgevend werk en bij het opzetten van nieuwe buitengerechtelijk oplossende experimentele initiatieven. En uiteraard stellen we ze ook graag ten dienste van jou.

Boek: Mediation voor dummies