brainstorm & teamwork

EXPERTISES

(COLLABORATIEve) ONDERHANDELing

Onderhandelen is des mensen, al van in de oertijd. Het ging dan over het ruilen van zaken waar de gever minder waarde aan hechtte dan aan hetgeen hij ervoor in de plaats wilde krijgen, waardoor hij er op vooruit ging.

De introductie van munten maakte het mogelijk om de waarde van zaken uit te drukken in een algemeen aanvaarde standaard. Dit vereenvoudigde het onderhandelen in het algemeen maar leidde er ook toe dat negotiëren in de regel werd gereduceerd tot ‘hoog inzetten’ om uiteindelijk toch te ontvangen wat je wilde krijgen. Deze vorm van positionele onderhandeling is in de volksmond gekend als ‘kamelenhandel’ of ‘tapijtenbraderij’, een activiteit waar niet iedereen zich even comfortabel bij voelt.

Daarnaast zorgt de exponentiële versnelling die onze maatschappij de jongste decennia kende ervoor dat zowel onze snelheid van leven, de hoeveelheid prikkels die we ondergaan en de interacties die we met elkaar aangaan, zo conflictvrij mogelijk moeten blijven, vermits we ze anders als pure spanning en stress ervaren. Dit geldt zowel in informele persoonlijke contacten als in zakelijke contexten.

Wanneer er dan toch gespannen verhoudingen optreden, dienen die zo snel mogelijk uitgeklaard te worden. Alleen zijn de oude concepten van onderhandeling daarvoor niet meer geschikt of nuttig. 

Vrij recent deden vernieuwende vormen van onderhandelingsmethodes hun intreden zoals belangengerichte en collaboratieve onderhandeling.

Solvimus beheerst deze onderhandelingsmethodes als geen ander en zet ze voor jou in als conflictpreventiemiddel, als conflictoplossend middel, of zelfs gewoon bij het faciliteren van algemene vergaderingen, raden van bestuur, relationele moeilijkheden, echtscheidingen, enz.


Belangengerichte onderhandeling

Belangengericht onderhandelen steunt op hetgeen er voor jou echt toe doet. Daarom leggen we ter voorbereiding van een dergelijke onderhandeling samen jouw prioriteiten vast: wie ben je, wat wil je, waar wil je naar toe en wat is voor jou écht belangrijk? Wij maken samen met jou een grondige kosten-batenanalyse tussen jouw prioriteiten en de zaken die er voor jou minder toe doen.

De kracht en expertise van Solvimus bestaat er in om samen met jou en de andere partij in een juiste setting en sfeer te onderhandelen zodat iedereen zich comfortabel voelt en waar maximaal kansen gecreërd worden op een vruchtbare onderhandeling.

De methodologie van deze aanpak is ons op het lijf geschreven en we passen ze dan ook al jaren succesvol toe. Indien mogelijk preventief - dat blijft onze voorkeur wegdragen - en wanneer het moet om een conflict op te lossen.

Collaboratieve onderhandeling

De collaboratieve onderhandeling is een bijzondere variant van de belangengerichte onderhandeling. Deze methode omvat een gestructureerd onderhandelingstraject in 10 stappen, waarbij zowel de deelnemers aan de onderhandeling als hun advocaten zich engageren om het probleem, de wensen en de noden van elk van de betrokken partijen samen helder en transparant scherp te stellen, en om van daaruit samen op zoek te gaan naar oplossingen.

Collaboratief onderhandelen is exclusief voorbehouden voor collaboratieve advocaten die daarvoor een specifieke opleiding genoten.

Deze methodiek is heel gelijkaardig aan die van een klassieke bemiddeling en heeft ook dezelfde voordelen. Maar eigen aan de collaboratieve onderhandeling is dat de deelnemers en hun advocaten zich bij voorbaat verbinden aan het resultaat van de onderhandeling.

Voor de advocaten betekent dat bovendien dat ze zich, wanneer de onderhandeling niet zou uitmonden in een akkoord, terugtrekken en niet meer verder zullen optreden in het kader van een mogelijke gerechtelijke procedure over het geschil.

Onderhandelingsexpertise- en ervaring

Solvimus biedt je meer dan 15 jaar ervaring met diverse onderhandelingsmethodes.

Als doorgewinterde onderhandelaars zetten we onze onderhandelingsexpertise ook als advocaat consequent in bij de voorbereiding van ondernemingstransacties, estate planning, vennootschapsdeals als M&A en familietransities, en alle overige afspraken en overeenkomsten die in de toekomst mogelijk conflictgevoelig zijn.

Daarnaast zetten we deze expertise ook steevast in om bestaande problemen te beheersen en zo snel en efficiënt mogelijk buiten de rechtbank voor jou op te lossen.

De successen die we in de meeste familiale, burgerlijke of commerciële uit de hand gelopen situaties konden boeken zonder tussenkomst van een rechter, bewijzen dit. Dat is overigens niet alleen onze verdienste, maar ook en vooral die van onze cliënten en de veranderende inzichten van alle mensen rond onze oplossende tafel. En zo hoort het.

Onze pionierservaring en specifieke vaardigheden vonden doorheen de jaren hun weg naar boeken en publicaties, adviserende bijstand in wetgevend werk en bij het opzetten van nieuwe buitengerechtelijk oplossende experimentele initiatieven. En uiteraard stellen we ze ook graag ten dienste van jou.

Boek: Praktische Gids Bemiddeling en Collaboratieve Onderhandeling