Wij zijn 'Andernemers'

We bekijken de zaken nu eenmaal anders

Met de titel van zijn boek 'Crisissen zijn uitdagingen' lanceerde André Leysen in 1984 een uitdrukking die tot ons collectief bewustzijn ging behoren. Als topondernemer begreep hij dan ook als geen ander dat alles een kwestie is van perspectief. Dat iedere medaille twee kanten heeft. Dat 'winnen' veel gezichten kent.

Die consequent andere kijk op eender welk probleem is een attitude die je in staat stelt om conflicten te ontmijnen in plaats van ze uit te diepen, waardoor aan het einde van de rit alle partijen weer samen door dezelfde deur kunnen. En niemand zich winnaar of verliezer hoeft te voelen, omdat iedereen er wel iets bij wint.

Het is een attitude die veel ondernemers kenmerkt. In het belang van hun bedrijf zoeken zij immers van nature eerder naar oplossingen dan naar onenigheid.

Bij een advocaat denkt men vaak eerder aan het tegenovergestelde. Aan de man of vrouw die belang heeft bij conflict, en het daarom opzoekt en zo lang mogelijk rekt. Niet zo bij Solvimus.

"Dialoog staat bij ons centraal, hoe diep het water op het eerste zicht ook lijkt. Net als onze ondernemende klanten gaan we ook zelf in de eerste plaats op zoek naar constructieve oplossingen. Naar uitwegen op basis van kansen en opportuniteiten die steunen op wederzijds respect. En die daarmee uitzicht bieden op een hernieuwde groei op basis van hersteld vertrouwen.

Wellicht daarom dat een vriend ons onlangs de titel ‘andernemers’ toedichtte. Omdat we voor hem meer ondernemers zijn dan advocaten. En ook in die rol atypisch zijn. Andernemers dus.