OFFICE MANAGER.

Silvy Dewith

Silvy is vleesgeworden rust, coördinatie en ons empathisch wonder in woord en in daad. Daarom is Silvy onze kantoormanager én de assistente van Miek. Vermoedelijk is zij het met wie je jouw eerste contact zal hebben wanneer je ons kantoor bereikt, zowel telefonisch als fysiek. Silvy ontvangt je vraag frontline en zorgt ervoor dat je snel bij de juiste persoon terecht komt. Zij ziet erop toe dat uw dossier wordt opgevolgd en u zich opgevolgd voelt. Zij kijkt toe en waakt erover dat ieder van ons kantoor zich elke dag inspant naar de missie, visie en waarden die we allen voor uw welzijn willen uitdragen en koesteren. 

Silvy Dewith